NHG in 2020 naar € 310.000,-

“De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt met ingang van 1 januari van € 290.000 naar € 310.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600.”

Wat is NHG?
Als je een hypotheek afsluit ga je voor lange tijd een verbintenis aan met een hypotheekbank. Maar je persoonlijke situatie zou kunnen veranderen. Je kunt je baan kwijtraken, in de schulden komen of arbeidsongeschikt worden. Je kunt dan de hypotheeklasten misschien niet meer betalen en moet je je huis verkopen. Als de hypotheek hoger is dan de waarde van jouw huis op dat moment en je huis dus met verlies verkoopt, blijft er een restschuld over. Als jij een restschuld overhoudt na verkoop, wordt deze door NHG aan de bank terugbetaald. De NHG wordt uitgevoerd door een stichting: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Voor het afsluiten betaal je eenmalig een bedrag aan de Stichting WEW. Je komt in aanmerking voor een hypotheek met NHG als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?
Of je voor Nationale Hypotheek Garantie(NHG) in aanmerking komt, wordt onder andere bepaald door de gemiddelde huizenprijs. In 2017 was dit € 245.000,-. In 2018 stijgt deze grens naar € 265.000 en in 2019 naar € 290.000. Dat betekent dat als je gebruik wilt maken van NHG het huis niet meer mag kosten dan dit bedrag. In 2020 zal dit bedrag dus stijgen naar € 310.00,-.
Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:
- De woning moet je hoofdverblijf zijn
- Je moet een geldig identiteitsbewijs hebben en een verblijfsvergunning

NHG kosten
Aan een hypotheek met NHG zijn wel kosten verbonden. Je betaalt eenmalig 0,9 procent over het hypotheekbedrag bij het afsluiten van een NHG hypotheek. Dit wordt de borgtochtprovisie genoemd. Alle kosten voor NHG die je moet maken, zijn echter fiscaal aftrekbaar.

Voordelen NHG
Een hypotheek afsluiten met NHG biedt bijna altijd alleen maar voordelen. Zo kun je alleen voor NHG in aanmerking komen als bij het verstrekken van de hypotheek is gekeken naar de inkomensnormen van het NIBUD. Deze normen geven aan hoeveel procent van je inkomen aan woonlasten mag worden besteed. Zo weet je met een NHG hypotheek zeker dat je geen hogere hypotheek hebt afgesloten dan voor jouw inkomen verantwoord is.
Andere voordelen van de NHG zijn datje natuurlijk niet met een restschuld blijft zitten als je door onvoorziene omstandigheden je huis moet verkopen. Daarnaast bieden de meeste banken ook nog eens korting op de hypotheekrent als je kiest voor NHG. Dit doen ze omdat een hypotheek met NHG de banken meer zekerheid geeft dat ze het gehele hypotheekbedrag terugkrijgen.
Nadelen NHG

Nadelen NHG
Aan de NHG zijn voor de koper zelf eigenlijk nauwelijks nadelen verbonden. Enkele nadelen van de NHG kunnen wel zijn dat het niet mogelijk is om voor bedragen hoger dan 290.000 euro gebruik te maken van deze garantie. Als je een huis koopt dat duurder is, kun je dus ook niet gebruik maken van de rentekorting die je met NHG kunt krijgen.

Voor de overheid zijn er echter wel nadelen aan de NHG verbonden. De kosten die het Waarborgfonds Eigen Woning moet maken om de restschulden te betalen aan de banken, komen voor rekening van de overheid. Op het moment dat er dus veel hypotheken met NHG worden verstrekt, levert dit een groter financieel risico voor de overheid op.